Digital sårbarhet

Fylkesmannen i Innlandet (FMIN) arrangerte kontaktmøte beredskap med kommunene 27.10.2020. 

Publisert 04.11.2020

Kontaktmøtet er et halvårlig møte som arrangeres av Fylkesmannen for å drøfte aktuelle temaer innen sikkerhet og beredskap. Smakerbiter fra høstens program var:

                                               

IKT-sikkerhet & phishing

Håvard Helland, fra IKT-Hedmark orienterte om dataangrep på kommuner i Innlandet høsten 2020.

Bjørn Tveiten, fra Kommune-CSIRT formidlet erfaringer fra cyberangrep og sikkerhetsbrudd. Videre ble det vist til fare for sårbarheter og muligheter for innhenting av informasjon fra enkeltpersoner og kommuner som virksomheter. 

 

Evaluering av EKOM-øvelsen, 5. des 2019

Seniorrådgiver Monica Lunde, fra FMIN orienterte om funn fra evaluering, EKOM-øvelsen 2019.

Øvelsen hadde som tema: Bortfall av EKOM i kommunene.  Med andre ord:–Hvordan håndterer kommune bortfall av EKOM?

 

Tekniske verktøy & varsling

Rådgiver FMIN, Simen Dølgaard FMIN presenterte betraktninger fra FMIN beredskap om håndtering som stresstest i forbindelse med Covid 19.

Videre delte Dølgaard erfaringer med bruk av CIM og varslingsmuligheter.

 

Etter lunsj drøftet kommunene Covid-19 og utholdenhet, og hvordan vurderer kommunene å måtte stå i hendelsen frem til sommeren 2021. Samt hvordan Fylkesmannen kan forbedre sin samordningsfunksjon. Fylkesmannen tar med seg de gode tilbakemeldingene i det videre arbeid.

Fylkesberedskapssjefen takket kommunene for deltakelse og ønsket velkommen til nytt møte neste år.

Kontaktpersonar