Flomfare på grunn av store snømengder i fjellet

Mye snø i fjellet gir nå økt sannsynlighet for en stor vårflom. NVE oppfordrer alle til følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmeltinga.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.03.2020

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Men også i mange av de store innlandselvene er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på grunn av mye snø. Både i Gudbrandsdalslågen ved Losna og i Trysilelva ved Nybergsund er flomprognosen på 80% sannsynlighet for flom på gult nivå, altså en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. I Glomma ved Elverum er prognosen på 60% sannsynlighet for flom på gult nivå.

Sannsynlig med stor vårflom

Med stor vårflom på oransje nivå menes en flom som kan medføre alvorlige skader, forekommer sjelden og krever beredskapsmessige forberedelser. Prognosen for Lågen og Trysilelva viser her en 40% sannsynlighet for stor flom, mens Glomma har 20%.

- Det vil for øvrig alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten er liten, med unntak av større elver på indre strøk i Nord-Norge, tilføyer NVEs hydrolog ved flomvarslingstjenesten, Karin Engen.

Snørikt år

Det er snømengdene som gir grunnlag for flomvarslene som nå kommer. Året 2020 er så langt det mest snørike siden 2000. NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958. På disse årene har det bare vært fem år med mer snø enn vi måler nå.

Forberedelser nødvendig

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn.

Les mer på Varsom.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.