ROS-analyser

Her kan du finne veiledere, gode eksempler, tips og triks til ROS-analyser.

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse

Kvalitet vs. kvantitet

Hvor? Hvordan? Når? - ikke skriv for generelt

Pass på at ROS-analysen ikke blir for generell. Det må gå frem av analysen hvordan og hvor de ulike hendelsene/risikoområdene/scenariene som blir analysert vil ramme kommunen. Analysen skal være så konkret at det er mulig å bruke den som grunnlagsdokument for langsiktige mål, strategier prioriteringer og plan for oppfølging av samfunssikkerhet og beredskapsarbeidet. I dette ligger det også at analysen skal brukes som grunnlag for planarbeid jf. plan- og bygningsloven.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.