Atomberedskap

Personell fra brann og redning

Atomberedskapen involverer myndigheter både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og er opprettet for å stille ekspertise til rådighet når det inntreffer en atomhendelse. Organiseringen gjør det mulig å hurtig kunne iverksette tiltak for å minimere konsekvenser og beskytte liv, helse, miljø og samfunnsinteresser forøvrig.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren er det regionale leddet for det sentrale kriseutvalget for atomberedskap, og skal gjennom tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet atomberedskapsplanverk. I forbindelse med en atomhendelse skal Statsforvalteren sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnende tiltak regionalt og lokalt.

Atomberedskapsutvalget

Atomberedskapsutvalget (ABU) består av medlemmene i fylkesberedskapsrådet. Utvalget skal gjennom koordinering, tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet planverk. ABU har som oppgave å samordne og koordinere iverksettelse og oppfølgning av sentralt vedtatte tiltak under atomhendelser.


Publisert 15.09.2022

Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 


Publisert 25.04.2022

Temamøte Atomulykke i utlandet - radioaktivt nedfall i Norge

Situasjonen rundt krigshandlinger i Ukraina har skapt ny oppmerksomhet rundt faren for radioaktivt nedfall i Norge etter atomulykke i utlandet. Det var tema for møte som Statsforvalteren i Innlandet hadde med kommunene onsdag 22. april. 

 


Publisert 11.09.2020

Jodtabletter til salgs på apotek

Fra 1. november 2018 er jodtabletter til salgs på apotekene. Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.