Krever reguleringsplan for å bygge boliger i bakgården

Bilde: gulesider.no

Et eiendomsselskap har søkt om å rive et uthus på Ankerløkka i Hamar. Bygningen er del av et eldre bygningsmiljø fra 1800-tallet. Selskapet har også søkt om å sette opp et nytt bygg med to leiligheter på samme sted.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.03.2022

Fylkeskommunen klaget

Innlandet fylkeskommune har hatt sterke innvendinger mot søknaden. I høringen frarådet de å gi tillatelse. Når tillatelse ble gitt, klaget de vedtaket inn for Statsforvalteren.

 

Bygningsmiljøet skal bevares

Området er av kommunen avsatt til bevaring. Kulturminneplanen stiller krav om at rive- og byggearbeider må være avklart i plan. Eksisterende reguleringsplan forbyr riving og vesentlige endringer.

 

Fylkeskommunen, som er kulturvernmyndighet, mener det er viktig å ivareta kvalitetene med det historiske bygningsmiljøet. De mener uthuset bør bevares og helst istandsettes. De mener også at det ikke uten videre bør godkjennes et nytt boligbygg i bakgården. Dette vil endre karakteren av bebyggelsen og åpne for flere lignende tiltak i området.

 

Videre utvikling må avklares i plan

Statsforvalteren har tatt klagen til følge. Vi legger vekt på at bevaring av bygningsmiljøet er et viktig hensyn i gjeldende planer. Når fagmyndigheten stiller seg negativ til tiltaket, må dette tillegges stor vekt. Videre er det viktig at endringer av betydning avklares gjennom reguleringsplan. Da sikrer man bedre medvirkning og en mer helhetlig vurdering av hvordan området kan utvikles. Statsforvalteren henviser derfor søker til å starte arbeid med reguleringsplan, hvis de ønsker å gå videre med byggeplanene.

 

Statsforvalterens klageavgjørelse kan du lese her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.