Enighet om Fåvang sentrum sør

Fylkesmannen og Statens vegvesen trekker innsigelsene til planen som er knyttet til varehandel, men anbefaler kommunen samtidig å gjennomføre en handelsanalyse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.09.2019

Fylkesmannen har i samordningsbrev sammen med Statens vegvesen 17. september gjort dette klart.

Etter at både Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet hadde fremmet innsigelser til reguleringsplan for Fåvang sentrum sør, ble det gjennomført samordningsmøte mellom partene i Ringebu 9. september. Innsigelsene var knyttet til planbestemmelser om varehandel som ble oppfattet ikke å være i tråd med regional plan for attraktive byer og tettsteder. Videre mangelfull utredning av trafikale konsekvenser og mangelfull erstatning av grøntareal omdisponert til byggeformål.

Fylkesmannen erkjenner i vårt brev at ulik tolkning av regional plan, som har kommet fram i denne saken, kan gi uheldige konsekvenser for kommunens framdrift i plansaken. De øvrige innsigelsene løses i en videre dialog, som allerede er i gang.