Ukesbrev uke 34 - 22.-28. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 01.09.2023

Jerv

Den 14. august ble det gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune. Tillatelsen løp frem til 21.august., men ble senere forlenget frem til 28. august. På bakgrunn av flere dokumenterte skader i området, besluttet Statsforvalteren den 28. august å forlenge tillatelsen ytterlige, frem til 5. september.

Skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Skjåk og Lesja (Reinheimen) utløp 24. august uten at jerven ble felt.

 

Ulv

Den 23. august ble det tatt bilde av en ulv på viltkamera ved Svarttjønnskampen i Rendalen kommune. Sølendalen hamnelag søkte med bakgrunn i dette om fellingstillatelse på ulven. Statsforvalteren vurderte at vilkårene på det tidspunktet ikke var oppfylt, observasjonen var gjort i områder hvor det ikke slippes sau på utmarksbeite. Det ble avklart med beitelaget at vi avventer behandlingen. Det er ikke meldt om observasjoner eller skader av ulv i området etter dette.

Den 25. august ble det gjort en synsobservasjon av ulv på en grusvei ved Kvam i Nord-Fron kommune. SNO gjorde undersøkelser av spor i veien på stedet, og vurderte observasjonen som antatt ulv. Samme dag undersøkte SNO et dødt lam ved Saubua i Ringebu kommune og konkluderte med at lammet var antatt drept av ulv. Statsforvalteren ga med bakgrunn i dette fellingstillatelse på en ulv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Tillatelsen løper frem til 5. september.

Gaupe

Kongsvinger og Grue

Den 22.august ble det gjenfunnet et dødt lam ved Overåsberget i beiteområdet til Kongsvinger beitelag. Lammet ble undersøkt av SNO, som konkluderte med at skaden var antatt forårsaket av gaupe, og at skaden var 3-5 dager gammel. Det ble også tatt bilde av gaupe på viltkamera i beiteområder den 20. august. Statsforvalteren ga med bakgrunn i dette fellingstillatelse i deler av Kongsvinger og Grue kommuner frem til 28. august. Fellingstillatelsen ble senere forlenget frem til 31. august. Det er så langt i beitesesongen dokumentert 6 gaupeskader i området.

Løten, Elverum og Våler

Den 24. august ble det gjenfunnet et dødt lam ved Stensåsen i Løten kommune, innenfor beiteområdet til Løten og Vang beitelag. Statens naturoppsyn vurderte det som dokumentert at lammet var drept av gaupe, og at angrepet hadde skjedd siste døgn. Statsforvalteren ga med bakgrunn i dette fellingstillatelse i deler av Løten, Elverum og Våler kommuner med varighet frem til 31. august. Det er tidligere i beitesesongen dokumentert to lam tatt av gaupe i det samme området.

Dovre

Den 25. august ble det gjenfunnet et dødt lam i beiteområdet til Hardbakken beitelag i Dovre kommune. Statens naturoppsyn vurderte lammet som antatt drept av gaupe, og at skaden var 2 til 3 dager gammel. Statsforvalteren ga med bakgrunn i dette skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Dovre kommune.

Våler og Åsnes

Den 28. august ble det gjenfunnet et dødt lam ved Den 28. august ble det gjenfunnet et dødt lam ved dødt lam ved Sjurderudsætra i Våler kommune. Statens naturoppsyn vurderte skaden som dokumentert tatt av gaupe og at skaden var rundt et døgn gammelt. Statsforvalteren ga på bakgrunn av dette skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Våler og Åsnes kommune. Fellingstillatelsen løper til 4. september kl. 12.00.

 

Bjørn

Det er meldt om observasjon av bjørn i Rendalen. Det er pågående lisensfelling i området.

 

Kongeørn

Det er ikke meldt om hendelser knyttet til kongeørn sist uke