Ukesbrev uke 32 og 33

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra de to ukene som har gått.

Publisert 22.08.2023

Jerv

Den 12. august ble det gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk og Lesja (Reinheimen) på bakgrunn av fire dokumenterte skader. En av skadene ble dokumentert i Lordalen i Lesja kommune og de andre tre i Tverråe og Tordalen i Skjåk kommune. I løpet av uka etter at skadefellingstillatelsen ble gitt er det gjenfunnet ytterligere 11 påviste jerveskader i dette området, med skadedato fra 11./12. august til 17./18. august. Skadefellingstillatelsen ble på denne bakgrunn forlenget fram til 24. august.

Den 14. august ble det gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune (Skjåk sør/Breheimen) på bakgrunn av at det ble dokumentert tre ferske jerveskader ved Sotskarvet. I løpet av skadefellingsperioden ble det gjenfunnet ytterligere tre påviste jerveskader, med anslått skadedato 18. august. Skadefellingstillatelsen ble på denne bakgrunn forlenget fram til 28. august.

Tidlig sanking er et forebyggende tiltak som nå fortløpende vil bli vurdert, og kommunen har opplyst at tidlig sanking så vidt er i gang i deler av området.

Det ble den 15. august søkt om skadefellingstillatelse på jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Bakgrunnen for søknaden var en dokumentert jerveskade i Frydalen (beitepropritert område), denne skaden var ikke fersk og skadedato var anslått til 8./9. august. Det var også gjenfunnet to påviste jerveskader i Vulufjell (jerveprioritert sone), en av disse med skadedato satt til 10./12. august og en med skadedato satt til 13. august. Med bakgrunn i skadenes alder og omfang ble søknaden avslått. Statsforvalteren vil kunne vurdere situasjonen på nytt dersom nye opplysninger fra området tilsier det.

 

Kongeørn

Det er dokumentert en kongeørnskade på sau i Lom den 21. august.

 

Gaupe, ulv og bjørn

Det er ikke dokumentert skader forårsaket av gaupe, ulv og bjørn de to siste ukene.