Ukesbrev uke 31, 2. til 8. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 08.08.2023

Jerv

Skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Lesja kommune ble den 3. august forlenget fram til 10. august kl. 12. Bakgrunn for forlengelsen var at det var nye dokumenterte jerveskader i området siden forrige forlengelse. Det er også dokumentert to jerveskader i Lordalen og en jerveskade sør for Bjørnhovda i Lesja kommune. Sistnevnte områder er utenfor virkeområdet til pågående skadefellingstillatelsen i Lesja. 

Det ble den 4. august dokumentert en ny jerveskade i Illmanndalen i Sel kommune og basert på denne skaden søkte Sel og Vågå landbrukskontor om skadefellingstillatelse. Det er ytterligere ett kadaver som skal sees på i dette området. Statsforvalteren avventer konklusjonen på tapsårsak på denne skaden før søknaden behandles. Dette etter avtale med landbrukskontoret i Sel og Vågå.

 

Gaupe

Det er dokumentert en gaupeskade på ei geit i Sør-Odal den 6. august.

 

Ulv

Det er dokumentert en ulveskade på ei søye i Einbuggdalen i Dovre kommune. Denne skaden antas å stamme fra ulven det tidligere er gitt skadefellingstillatelse på og som ble felt i Alvdal 31. juli.

 

Bjørn og kongeørn.

Det er ikke dokumentert skader forårsaket av kongeørn og bjørn siste uke.