Ukesbrev uke 30, 25.juli – 1. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 01.08.2023

Ulv

Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Sel med flere kommuner ble den 27. juli forlenget fram til 3.august kl. 12. Bakgrunn for forlengelsen var at det var nye dokumenterte ulveskader i området siden forrige forlengelse. Det ble også den 27.juli dokumentert ei søye skadd av ulv i Sollia, Stor-Elvdal kommune. Det ble felt en hannulv innenfor fellingsområde i Alvdal kommune mandag 31.juli.

Fellingstillatelsen på en ulv i Nord-Odal, Stange og deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner ble den 28. juli forlenget til 11.august. Dette med bakgrunn i nye ferske skader innenfor fellingområdet, blant annet i Løten kommune. Det ble felt ei ulvetispe innenfor fellingsområde i Eidsvoll lørdag 29.juli.

Jerv

Den 30. juli ble det dokumentert et lam tatt av jerv i Illmanndalen i Sel kommune, og basert på den ferske skaden søkte Sel og Vågå landbrukskontor om skadefellingstillatelse. Statsforvalteren har ikke funnet at det foreligger grunnlag for skadefelling på nåværende tidspunkt, og har avslått søknaden.

Det ble funnet 3 kadaver denne uken i nærheten av hvor det 22.juli ble observert jerv på viltkamerabilde ved Sjøsætra i Øyer kommune. Disse ble vurdert om ukjent skadegjører med usikker vurdering av SNO. Landbrukskontoret i Lillehammerregionen har på nytt søkt om skadefellingstillatelse på jerv. Statsforvalteren har ikke funnet at det foreligger grunnlag for skadefelling på nåværende tidspunkt, og har avslått søknaden.

Den 24. juli ble det dokumentert et lam tatt av jerv i Skjåk kommune, nær Høggjøymen. I samme område ble det også avlivet ei søye den 26.juli, hvor SNO vurderte skadene som dokumentert skadet av jerv.

Statsforvalteren ga den 27. juli skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja kommune. Bakgrunnen for tillatelsen var 3 dokumenterte skader av jerv i samme område på Dalsida, hvor 2 var helt ferske. Fellingstillatelsen løper til 3. august kl. 12.00.  

Bjørn

Statsforvalteren ga den 25. juli skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Stange kommuner. Bakgrunnen for tillatelsen var en fersk bjørneskade ved Stensåsen i Løten kommune. Det ble felt en bjørn innenfor fellingsområde i Løten kommune 27.juli.

Gaupe

Statsforvalteren ga den 28. juli skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Løten, og Elverum kommuner. Bakgrunnen for tillatelsen var en fersk gaupeskade ved Stensåsen i Løten kommune hvor det også tidligere i juli var funnet en dokumentert gaupeskade. Fellingstillatelsen løper til 4. august kl. 12.00.

Kongeørn

Det er ikke dokumentert skader forårsaket av kongeørn siste uke.