Ukesbrev uke 29, 18. - 25.juli

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 25.07.2023

Ulv

Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Sel med flere kommuner ble den 20. juli forlenget fram til 27. juli kl. 12. Bakgrunn for forlengelsen var en antatt sikker observasjon av ulv i Sør-Fron. Det ble senere også dokumentert ei søye tatt av ulv i Nord-Fron.

Fellingstillatelsen på en ulv i Nord-Odal, Stange og deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner løper til 28. juli. Det er siste uke gjenfunnet sau tatt av ulv hovedsakelig nord i Eidsvoll.

 

Jerv

Den 19. juli ble det dokumentert et lam tatt av jerv i Illmanndalen i Sel kommune.

Det ble tatt bilde av en jerv på viltkamera den 22. juli ved Sjøsætra i Øyer kommune. Landbrukskontoret i Lillehammerregionen har søkt om skadefellingstillatelse. Statsforvalteren har ikke funnet at det foreligger grunnlag for skadefelling på nåværende tidspunkt, og har avslått søknaden.

Den 24. juni ble det dokumentert et lam tatt av jerv i Skjåk kommune, nær Høggjøymen.

 

Bjørn

Statsforvalteren ga den 25. juli skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Stange kommuner. Bakgrunnen for tillatelsen var en fersk bjørneskade ved Stensåsen i Løten kommune. Fellingstillatelsen løper til 1. august kl. 12.00.

 

Gaupe og kongeørn

Det er ikke dokumentert skader forårsaket av gaupe eller kongeørn siste uke.