Ukesbrev uke 27, 5. - 11. juli

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 11.07.2023

Ulv:

Statsforvalteren i Oslo og Viken utvidet i samråd med Statsforvalteren i Innlandet den 9. juli skadefellingstillatelsen på ulv i Nord-Odal og Stange kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner til å gjelde 2 individer med bakgrunn i skader lengst sør i fellingsområdet på samme tid som ulv ble dokumentert på viltkamera lengst nord i området. Tillatelsen gjelder til 14. juli kl. 12. Det er gitt midler til å forsterke tilsynet med beitedyr i de aktuelle områdene.

Fellingstillatelse på en ulv i deler av Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner øst for Lågen ble den 6. juli forlenget til 20. juli. Tillatelsen ble videre utvidet til også å gjelde deler av Dovre og Lesja nord for E136 og E6 etter en ny dokumentert ulveskade nord i fellingsområdet ved Dombås. Den 9. juli ble det dokumentert en skade til i Dovre, denne var 2-3 dager gammel. Det er per. 11. juli til sammen 21 dokumenterte ulveskader innenfor fellingsområdet. Kommunene i de aktuelle områdene har fått midler som kan nyttes til å forsterke tilsynet med dyr på beite.

 

Bjørn:

Natt til 5. juli ble det tatt bilde av en bjørn på viltkamera i Romedal. Det ble søkt om skadefellingstillatelse. Siden det så langt ikke forelå påvist skade forårsaket av bjørnen, avslo Statsforvalteren søknaden, da bjørnens tilstedeværelse i seg selv ikke er nok til å utløse tillatelse til felling. Det er gitt midler til ekstra tilsyn i området. Statsforvalteren vil kunne vurdere situasjonen på nytt dersom nye opplysninger fra området tilsier det. Det er ikke meldt om skader etter at bjørnen ble observert.

På kvelden 6. juli ble det observert en bjørn i Strømsåsen i Tynset. Fåset beitelag søkte om skadefellingstillatelse. Siden det så langt ikke forelå påvist skade forårsaket av bjørnen, avslo Statsforvalteren søknaden, da bjørnens tilstedeværelse i seg selv ikke er nok til å utløse tillatelse til felling. Det er gitt midler til ekstra tilsyn i området. Statsforvalteren vil kunne vurdere situasjonen på nytt dersom nye opplysninger fra området tilsier det. Det er ikke meldt om skader etter at bjørnen ble observert.

Det ble på ettermiddagen den 6. juli tatt bilde av en bjørn på viltkamera innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen i Trysil. Det ble gitt skadefellingstillatelse, og bjørnen ble felt samme kveld.

 

Gaupe:

I Kongsvinger beitelag blir det den 7. juli dokumentert en gaupeskade. Skaden var fem dager gammel. Det var fellingstillatelse på en gaupe i området i slutten av juni. Det er nå totalt dokumentert fire gaupeskader nord i beiteområdet. Det er gitt midler til å intensivere tilsynet i området.

 

Jerv og kongeørn:

Det er ikke dokumentert skader forårsaket av jerv eller kongeørn siste uke.