Ukesbrev uke 26, 26. juni - 4. juli

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 04.07.2023

Ulv:

En ulv ble felt under skadefelling i Stange kommune den 29.6. Samme dag, og i de påfølgende dager har det dukket opp nye skader forårsaket av ulv i Eidsvoll kommune, helt på grensen mot Stange kommune. Statsforvalteren i Oslo og Viken ga den 29. juni fellingstillatelse på en ulv i området. I  samråd med Statsforvalteren i Innlandet inngår områdene sør for Fv 25 og vest for Glomma i gamle Hedmark i fellingsområdet.

 

Den 26. juni ble det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner øst for Lågen, etter dokumenterte ulveskader i området. Det har kommet til nye skader de påfølgende dagene, og det er per. 4. juli til sammen 18 dokumenterte ulveskader i dette området.

 

Bjørn, jerv, gaupe, kongeørn:

Det er ikke dokumentert skader forårsaket av bjørn, jerv, gaupe eller kongeørn siste uke.