Ukesbrev uke 25, 19. - 26. juni

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 26.06.2023

Ulv:

Skadefellingstillatelsen som ble gitt på en ulv etter dokumenterte skader i Eidsvoll og Stange kommuner ble den 19. juni forlenget fram til 3. juli. Det er ikke dokumentert nye skader i dette området siden 18. juni.

Det ble den 20. juni gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal kommuner etter observasjon og bilder samme dag. Det er ingen nye observasjoner eller skader siden skadefellingstillatelsen ble gitt.  

 

Gaupe:

Det ble gitt skadefellingstillatelse på gaupe den 22. juni i deler av Kongsvinger og Grue kommuner etter 4 dokumenterte/antatt sikre skader på sau.  Det ble også funnet et lam i Ringebu kommune hvor tapsårsaken er satt til gaupe med vurdering antatt sikker den 19. juni.

 

Bjørn:

Statsforvalteren i Oslo og Viken, sammen med Statsforvalteren i Innlandet, har gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn i perioden 23.juni til 30. juni. Tillatelsen gjelder for deler av Nesbyen, Flå, Krødsherad, Ringerike og Sør-Aurdal kommuner.  Skadefellingstillatelsen ble gitt på bakgrunn av 2 dokumenterte skader i Flå.

 

Kongeørn:

Det ble den 20. juni søkt om skadefellingstillatelse på kongeørn etter dokumentert skade på ett lam ved Gullbingen i Øyer kommune. Statsforvalteren har ikke funnet at det foreligger grunnlag for skadefelling, og har avslått søknaden. I Tynset kommune ble 1 lam tapt til kongeørn den 21. juni. I Vang kommune ble 1 lam tapt til kongeørn den 22. juni. 

 

Jerv

Det er ikke meldt om hendelser knyttet til jerv i uka som har gått.