Ukesbrev uke 24, 12. - 18. juni

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 19.06.2023

Ukesbrev rovvilt 12. juni – 18. juni

 

Ulv:

Ulven som har oppholdt seg i områdene Nord-Odal, Stange og Eidsvoll siden 8. juni beveger seg fortsatt i de samme beiteområdene. Siste skader er fra Eidsvoll den 18. juni, og samlet er det nå dokumentert 25 ulveskader i dette området. Det er gitt skadefellingstillatelse på denne ulven.

 

Gaupe:

Den 16. juni dokumenterte SNO 1 lam tapt til gaupe på innmark i Lom kommune. Kommunen har søkt skadefellingstillatelse. Statsforvalteren har ikke funnet at det foreligger grunnlag for skadefelling, og har avslått søknaden.

Den 18. juni dokumenterte SNO 1 lam tapt til gaupe på utmark i Kongsvinger kommune.

 

Kongeørn:

Den 14. juni ble 1 lam dokumentert tatt av kongeørn på innmark i Folldal kommune. I Lesja kommune ble 1 lam tapt til kongeørn den 14. juni, og 1 lam den 18. juni, begge disse ble tapt i utmark.