Ukesbrev rovvilt uke 28, 11.-18. juli

Her er det viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 18.07.2023

Ulv

Statsforvalteren i Oslo og Viken utvidet i samråd med Statsforvalteren i Innlandet den 9. juli skadefellingstillatelsen på ulv i Nord-Odal og Stange kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommuner til å gjelde 2 individer. Tillatelsen gjaldt til 14. juli kl. 12. Den 12. juli ble en ulv felt under skadefellingsforsøk i Våler kommune. Statsforvalteren i Oslo og Viken forlenget i samråd med Statsforvalteren i Innlandet tillatelsen på det gjenværende dyret frem til 28. juli kl. 12:00. Det er gitt midler til forsterket tilsyn med beitedyr i de aktuelle områdene.

Fellingstillatelse på en ulv i deler av Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner øst for Lågen samt deler av Dovre og Lesja nord for E136 og E6 ble den 11. juli utvidet til også å gjelde Folldal kommune samt deler av Alvdal, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner. Bakgrunnen var observasjon av ulv på Atndalsvegen i Folldal. Tillatelsen løper frem til 20. juli kl. 12:00. Flere beitelag i de aktuelle områdene har fått midler som kan nyttes til å forsterke tilsynet med dyr på beite.

Den 17. juli ble det meldt om synsobservasjon av ulv ved Lomnes i Rendalen kommune. Statens naturoppsyn har så langt ikke kunnet dokumentere observasjonen.

 

Jerv

Den 9. juli ble det gjenfunnet en sau dokumentert tatt av jerv i Lesja kommune. Dette er så langt i beitesesongen den eneste dokumenterte jerveskaden på sau i Innlandet.

 

Gaupe

Natt til 15. juli ble ei gaupe fotografert på viltkamera ved Stensåsen i Løten kommune. Samme dag vurderte SNO bittskader på et lam i samme område til å være forårsaket av gaupe. Skaden ble vurdert å være flere dager gammel. Statsforvalteren avslo søknad fra Løten og Vang beitelag om tillatelse til skadefelling på gaupe.

 

Bjørn og kongeørn

Det er ikke dokumentert skader forårsaket av bjørn eller kongeørn siste uke.