Ukesbrev 27. mai - 2. juni

Her følger en oppsummering av siste ukes viktigste hendelser om rovvilt

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.06.2019

Ulv

Tynset – Fellingstillatelsen på ulv gikk ut den 31. mai. Det er ikke gjort nye registreringer av ulv i områder.

Stange og omegn – Fellingstillatelsen på ulv gikk ut den 31. mai. Det er ikke gjort nye registreringer av ulv i områder.

Romeriksåsen – Det løpender fortsatt en fellingstillatelse på en ulv ved Romeriksåsen inkludert deler av Gran og Lunner kommuner, gitt av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det har så langt ikke lykkes å felle ulven. Fylkesmannen har gitt midler til ekstraordinært tilsyn med sau, og det er satt ut viltkameraer i området.  Så langt er det dokumentert 15 skader av ulv i Akershus (skader registrert i Rovbase). Noen av skadene er registrert nært inntil fylkesgrensa mot Oppland.

Bjørn

Fylkesmannen ga fellingstillatelse på en bjørn i Ringsaker og Hamar kommuner den 1. juni, etter at det ble dokumentert flere skader på sau ved Blæka i Ringsaker. Det er registrert 9 dokumenterte skader i Rovbase så langt, men det er observert flere morløse lam i området.

Miljødirektoratet avslo den 31. mai søknad om fellingstillatelse på bjørn i Øyer og Ringebu kommuner, etter at det er tatt flere bilder av bjørn på viltkamera i området. Fylkesmannen overtok myndigheten for vedtak om betinget skadefelling 1. juni.  Den 2. juni ble det dokumentert spor av bjørn ved Eldålia i Sør-Fron. Fylkesmannen avslo søknad om fellingstillatelse på bjørnen samme kveld. Fylkesmannen vurderer situasjonen løpende.

Kongeørn

Det ble påvist en dokumentert skade på innmark i Lesja kommune den 25. mai, og det ble søkt om skadefellingstillatelse. Fylkesmannen har gitt avslag på grunn av begrenset skadeomfang og at det er muligheter for å kunne iverksette andre forebyggende tiltak.

Gaupe

SNO har dokumentert to skade på innmarksbeiter i Alvdal den 23. og 27. mai. Fylkesmannen ga på bakgrunn av dette fellingstillatelse på en gaupe i Alvdal kommune øst for Glomma. Fellingstillatelsen utløper 4. juni kl. 12:00.