Ukesbrev 24. juni - 2. juli

Her følger de viktigste rovvilthendelsene i Hedmark og Oppland i uka som er gått.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.07.2019

Ulv

Det er ikke registrert skader forårsaket av ulv denne uka. SNO undersøkte den 30. juni spor og ekskrementer ved Drengsprengen i Sør-Aurdal kommune. SNO har vurdert sporene til å være «antatt sikkert» av ulv.

Det ble felt en ulv i påberopt nødverge i Sør-Odal 2. juli, politiet undersøker saken rutinemessig.

Bjørn

SNO dokumenterte 29.6. ei tikke tatt av bjørn ved Gåla i Stor-Elvdal kommune. Fylkesmannen ga samme dag fellingstillatelse på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner. Fellingstillatelsen løper til 8.7.

Gaupe

Løten kommune: SNO dokumenterte den 27.6. to lam tatt av gaupe ved Stensåsen i Løten kommune, skadene ble vurdert til å være 2-3 dager gamle. SNO dokumenterte senere i uka ytterligere et lam tatt av gaupe, skaden ble vurdert til å være fra samme tidsperiode som de andre dokumenterte skadene.

Tolga kommune: SNO dokumenterte 28.6. ett lam tatt av gaupe ved Busjøvollen i Tolga kommune ved grensa til Tynset kommune. Skaden ble vurdert til å være omtrent et døgn gammel.

Kongeørn

Det er ikke rapportert om hendelser med kongeørn denne uka.

Jerv

Det er ikke rapportert skader forårsaket av jerv denne uka.

Fylkesmannen har avslått søknad om skadefelling fra Storfjellet beitelag i Stor-Elvdal etter en observasjon av jerv i beiteområdet, med bakgrunn i at det ikke er meldt om eller dokumentert skader i området.

Fylkesmannen innvilget 2.juni en fellingstillatelse på jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner med bakgrunn av en fersk jerveskade i Sør-Fron (Kvarvet). Fellingstillatelsen løper til 8.7.