Ny forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5-Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 vedtok i møte den 19. desember 2022 ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5-Hedmark.

Publisert 18.01.2023

Rovviltnemnda i region 5 er ansvarlig for arbeidet med å rullere forvaltningsplan, og Statsforvalteren i Innlandet har vært sekretariat i arbeidet. Arbeidet med rullering av forvaltningsplanen startet i november 2020 med melding om oppstart. Rovviltnemnda har brukt 2021 til å utarbeide et planutkast. Det har vært en bred og omfattende prosess, med blant annet dialogmøter med aktuelle aktører i 2021, samt bred offentlig høring og konsultasjoner med Sametinget i 2022. Det kom inn 43 høringsuttaler etter den offentlige høringsrunden, som nemnda har gjennomgått før forvaltningsplanen ble sendt til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til faglig gjennomgang.

Den nye forvaltningsplanen ligger på denne siden. Som vedlegg til planen ligger også de faglige uttalene fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet, protokoller fra konsultasjoner med Sametinget, samt nemndas vedtak av forvaltningsplanen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.