Møte i rovviltnemnda 16. mars

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 16. mars kl. 10, på besøkssenter Rovvilt på Koppang. Det er mulig å delta som tilhører på Teams her:

Klikk her for å delta i møtet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.03.2022

Saksliste:

- Orienteringer

- Sak 1/22 Tilskudd til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift i 2022

- Sak 2/22 Fordeling av midler til ulike typer forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2022

- Forvaltningsplan for region 5

- Eventuelt

Innkalling med detaljert saksliste, samt sakspapirer finner du på denne siden.

 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner (digitalt via Teams) ved oppstart av møtet i region 5, inntil 2 minutter per organisasjon. Innlegg må meldes til sekretariatet på følgende e-postadresse: fmhesibo@statsforvalteren.no innen utgangen av 14. mars.