Møte i rovviltnemnda 11. november

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 11. november fra kl. 11.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.11.2021

Saksliste

- Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 12/21 Kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2022

- Eventuelt