Møte i rovviltnemnda - 20. juni

Det avholdes digitalt møte i rovviltnemnda i region 5 den 20. juni fra kl. 10.00.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.06.2022

Møtet avholdes digitalt via Teams.  Tilhørere kan delta digitalt via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Innkalling og sakspapirer ligger på denne siden. 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstart av møtet, inntil 2 minutter per organisasjon. Innlegg kan holdes via Teams. Innlegg må meldes til sekretariatet på følgende e-postadresse: fmhesibo@statsforvalteren.no innen 20. juni kl. 09:30.