Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, og særmøte for region 5 - 27. oktober

Det arrangeres fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 fredag 27. oktober kl. 10.00. Videre arrangeres det særmøte for rovviltnemnda i region 5 som en forlengelse av fellesmøtet. 

Publisert 24.10.2023

Møtene avholdes digitalt via Teams. Tilhørere kan delta på fellesmøtet for region 4 og 5 og på særmøtet i region 5 digitalt via denne lenken:

Klikk her for å bli med i møtet

Hovedsaken på fellesmøtet er klagebehandling av vedtak om lisensfelling av ulv utenfor og innenfor ulvesonen.

Hovedsaken på særmøtet for region 5 er kvote for kvotejakt på gaupe i 2024.

Du finner saksliste og sakspapirer på denne siden.