Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 26. august

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26. august fra kl. 10.15.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.08.2021

Hovedsaken i møtet er lisensfelling av ulv utenfor og innenfor ulvesonen i i 2021/2022. 

Møtet planlegges som et fysisk møte på Scandic Oslo Airport hotell ved Gardermoen for nemndsmedlemmene, sekretariat, SNO, Mattilsynet og evt. media. Media som ønsker å delta fysisk, bes ta kontakt på e-post fmhesibo@statsforvalteren.no innen utgangen av 19. august.

Av smittevernhensyn legges opp til at andre tilhørere deltar digitalt på Teams via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

 

Det åpnes for inntil to minutter innlegg i forkant av behandlingen, for organisasjoner som ønsker dette. Dette vil skje ved bruk av Teams og man må melde seg til sekretariatet på e-post fmhesibo@statsforvalteren.no, senest innen utgangen av 25. august.

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned på denne siden.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.