Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 18. september

Det arrangeres fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 mandag 18. september kl. 10.15.

Publisert 14.09.2023

Tilhørere kan delta digitalt via denne lenken:

Klikk her for å bli med i møtet

Hovedsaken på møtet er behandling av sak 4/23 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024.

Bakgrunnsdokumenter til møtet finner du her.