Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 11. november

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 11. november kl. 10.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.11.2021

Saksliste

- Godkjenning av innkalling og saksliste

- Orienteringer

- Fellessak 6/21 Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

- Eventuelt

 

Saksframlegg blir lagt ut på denne siden.