Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 3. april.

Publisert 03.04.2024

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i nye områder i region 5 Hedmark og region 3 Oppland.

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

I region 3 Oppland er lisensfelling ulv midlertidig stoppet i Ringebu kommune nord for FV. 2204 Friisvegen, FV 2570, FV 2578 og E6, samt hele Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja kommuner.

I region 5 Hedmark er lisensfelling av ulv midlertidig stoppet nord for FV. 2204 Friisvegen og FV 219 i Stor- Elvdal kommune og vest for Glomma i Stor-Elvdal, Rendalen og Alvdal kommuner, samt hele Folldal kommune.

De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 5 Hedmark og region 3 Oppland er nå åpnet for lisensfelling.

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet.