Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 21. mars.

Publisert 21.03.2024

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i nye områder i region 5 Hedmark og region 3 Oppland.

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

I region 5 stoppes lisensfelling av ulv midlertidig nord for Imsa i Stor-Elvdal kommune, vest for Glomma i Stor-Elvdal, Rendalen og Alvdal kommuner til rv. 3 krysser Glomma i Alvdal. Videre vest for rv. 3 og sør for fv. 29 i Alvdal og Folldal kommuner. De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 5 Hedmark er nå åpnet for lisensfelling.

I region 3 er lisensfelling av ulv midlertidig stoppet i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Dovre kommuner øst og nord for E6, og videre sør for E6 over Dovrefjell og sør for fv. 29 til Folldal. De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 3 Oppland er nå åpnet for lisensfelling.

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet.