Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 13. mars.

Publisert 14.03.2024

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i nye områder i region 5 Hedmark og region 3 Oppland.

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

I region 3 Oppland er lisensfelling ulv midlertidig stoppet i Sør-Fron kommune nord for E6, Nord-Fron kommune nord for E6, samt hele Øyer kommune og Ringebu kommune.

I region 5 Hedmark er lisensfelling ulv midlertidig stoppet i hele Stor-Elvdal kommune, og Rendalen kommune vest for Glomma.

Lisensfelling kan fortsette som normalt i de øvrige områdene utenfor ulvesona.