Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 8. mars.

Publisert 08.03.2024

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i nye områder i region 5 Hedmark og region 3 Oppland.

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

I region 3 er lisensfelling ulv midlertidig stopper i hele Lillehammer og Øyer kommuner samt Ringebu kommune sør for FV. 2204 Friisvegen og sør og vest for E6 mellom Ringebu og kommunegrensa til Sør- Fron.

I region 5 Hedmark er lisensfelling av ulv midlertidig stoppet i enkelte områder utenfor ulvesona. Dette gjelder i den delen av Stor- Elvdal kommune som ligger vest for Glomma og sør for FV. 2204 Friisvegen, den delen av Åmot og Elverum kommuner som ligger vest for Glomma og nord for RV 3, den delen av Hamar og Løten kommuner som ligger nord for RV3 og RV.25 og hele Ringsaker kommune.

Lisensfelling kan fortsette som normalt i de øvrige områdene utenfor ulvesona.