Ny kvote for lisensfelling av ulv

Ulv

Tirsdag 29. januar fattet rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) nytt vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Det er fastsatt en kvote på fire dyr.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.01.2019

Lisensfellingskvote:

  • Det er fastsatt ny kvote på 4 dyr
  • All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (29.1.19) trekkes av lisensfellingskvoten
  • Pr 30.1.19 er gjenværende kvote 4 dyr (for oppdatert kvote ring Ulvetelefonen: 954 52 101)

Områdeavgrensning:

Hedmark/Region 5 utenfor ulvesona:

  • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal.
  • De deler av kommunene Åsnes, Våler, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Elverum og Åmot som ligger vest for Glomma.
  • Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.

Akershus/Region 4 utenfor ulvesona:

  • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo.
  • Nes, Sørum og Fet kommuner nord for Glomma.
  • Nittedal kommune nord for Nitelva.


Tidsavgrensning:

  • Lisensfellingsperioden er fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019.


Særlige vilkår:

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. På grunn av tekniske problemer er denne tjenesten for tiden ikke tilgjengelig!


Det er for tiden tekniske problemer med Fylkesmannens SMS-varsling. Jeger må derfor inntil problemet er løst holde seg oppdatert om gjeldende kvote ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart og klokken 12:00 hver dag.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2018/2019.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.