Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i region 5 Hedmark

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i nye områder i region 5 Hedmark.

 

Publisert 07.03.2024

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

 

Fra og med 7. mars avgrenses lisensfellingsområdet for ulv i region 5 Hedmark slik:

Områder der lisensfellingen av ulv stoppes midlertidig er de deler av Åmot og Elverum kommuner som ligger vest for Glomma, samt hele Ringsaker, Løten, Hamar og Stange kommuner.

Lisensfelling kan fortsette som normalt i de øvrige områdene utenfor ulvesona.

For region 3 Oppland og region 4 Akershus og Østfold er det ingen endringer.