Kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland 2024- endring fra 29. februar og 1. mars.

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2024. Det vil være litt endringer i enkeltbestemmelser knyttet til kvotejakta i region 3 Oppland gjeldende både fra 29. februar og 1. mars som vi ber kvotejegerne være ekstra oppmerksomme på.  

Publisert 27.02.2024

Status for gjenværende kvote får du med ringe kvotetelefon på telefonnummer 948 00 525.

Presisering av enkelte bestemmelser og vilkår for jakten (ikke uttømmende):

Kvoten gjelder for perioden 1. februar 2024 til 31. mars 2024, eller til kvoten er fylt dersom det skjer før perioden er slutt.

Fra og med 29. februar åpnes det for jakt på familiegrupper i beiteprioritert område (delområde 1 A og 1B) jf. KLD sin avgjørelse av klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i regionene 1, 2, 3, 5 og 6 i 2024.

Fra og med 1. mars 2024 slås jaktområdene 1A/1B sammen – restkvotene blir da gjeldende for hele beiteprioritert område jf. rovviltnemndas vedtak.

Fra og med 1. mars tildeles det ytterligere et hunndyr til hunndyrkvota i beiteprioritert område  (delområde 1 A og 1B) jf. KLD sin avgjørelse av klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i regionene 1, 2, 3, 5 og 6 i 2024. Tildeling er gjort av rovviltnemnda i region 3 i samråd med Statsforvalteren i Innlandet. Totalkvota blir ikke endret.

Det blir lagt ut melding om gjenværende kvote på 948 00 525. Jegere plikter å holde seg oppdatert på kvoten ved ringe denne telefonen før jaktstart hver dag og 2-3 ganger i løpet av dagen.

Jegere plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger å holde seg oppdatert på kvotetelefonen jf. pkt 3 ovenfor. Til registrering SFINs SMS-varsling.

Jegere plikter å melde fra om påskutt og felte dyr på 970 29 840 (Statsforvalteren i Innlandets rovviltvakttelefon). Påskutte dyr skal også meldes til nærmeste politimyndighet.

Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

For nærmere vilkår for jakt på gaupe viser vi til Forskrift om jakt felling og fangst, herunder bestemmelser om ammunisjon, våpen, krav til skyteprøver mm.