Informasjonsmøte om skadefelling av store rovdyr

Bjørn på viltkamera. Foto: Vidar Helgesen.

Det blir arrangert et digitalt informasjonsmøte om skadefelling av store rovdyr i Innlandet i forkant av årets beitesesong 24. april kl. 19:00.

Publisert 18.04.2024

Statsforvalteren i Innlandet inviterer det kommunale skadefellingslaget og aktuelle personer i kommuneadministrasjonen til et møte om det kommunale skadefellingsarbeidet i forkant av årets beitesesong. Møte er også åpent for andre interessert.

Dette blir et kort informasjonsmøte, med begrenset med tid til diskusjon, derfor ber vi dere sende inn spørsmål til kontaktpersonene i høyre marg i forkant dersom det er spesielle tema dere ønsker at blir tatt opp ut over det som står på agendaen.

Tid: Onsdag 24. april 2024 kl. 19:00 – 20:00.

Møteform: Teams-møte. Lenk til teams-møte finner du her;

Klikk her for å bli med i møtet

Agenda:

19:00    Velkommen v/Statsforvalteren

19:05- 20:00 Informasjon om følgende tema;

  • Kort om beredskap beitesesongen 2024
  • Veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag
  • Ettersøk av påskutt rovdyr- regler og rutiner
  • Innsamling av DNA- når og hvordan ?
  • Medlemmer av skadefellingslaget- hvem kan delta og hvordan blir de godtgjort