Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2024

Årets brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2024 er ferdig.

Publisert 31.05.2024

Brosjyra inneholder aktuell informasjon om rovviltforvaltningen i Innlandet, samt informasjon om statens rovviltberedskap og vakttelefon.