Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2023

Fremsiden til brosjyren rovvilt og beitesesongen 2023

Årets brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2023 er ferdig.

Publisert 25.05.2023

Brosjyra inneholder aktuell informasjon om rovviltforvaltningen i Innlandet, samt informasjon om statens rovviltberedskap og vakttelefon.

Brosjyren er også i år hovedsaklig å finne digitalt på denne nettsiden, men den vil også de nærmeste dagene bli sendt ut på e-post til aktuelle mottakere i Innlandet. I tillegg er det også trykket opp et mindre antall med brosjyrer som evt. kan sendes hvis det er stort behov for en papirutgave.