Endret lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen

Regjeringen har bestemt å endre lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Endringen vil tre i kraft straks.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.03.2019

Mandag 18. mars la Klima- og Miljødepartementet ut en nyhetsmelding om utvidet lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen. 

Perioden for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen har frem til i dag vært:

  • Fra og med 1. oktober til og med 31. mars.

Denne perioden er nå endret. Ny lisensfellings periode utenfor ulvesonen vil fra mars 2019 være:

  • Fra og med 1. desember til og med 31. mai.

Allerede for inneværende sesong gjelder den nye lisensfellingsperioden, og det vil dermed være mulig å drive lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen der det er kvote som tillater lisensfelling i perioden frem til og med 31. mai 2019.

Endring av lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet hadde forslag til endringer av lisensfellingsperioden ute på høring i 2018, i tillegg til konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund angående lengden på lisensfellingsperioden.

Departementet viser til at en utvidet lisensfellingsperiode på våren fører til at man i en lengre periode får muligheten til å drive lisensfelling på sporsnø, dette vil kunne være med på å redusere faren for at det er ulv i områdene når sau slippes på beite. En senere oppstart av lisensfellingen på høsten fører til at man reduserer faren for å skyte genetisk viktige ulver fra Finland og Russland, som gjerne dukker opp om høsten. Et grep som vil kunne være med på å redusere den høye graden av innavl hos den skandinaviske ulvestammen.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesona er uendret, og vil fortsatt gjelde fra 1. januar til og med 15. februar.

For å lese mer om endringen av lisensfellingsperioden, se Regjeringens nyhetsmelding ved å trykke her.


For oppdatert lisensfellingskvote:

  • Oppland/Region 3 ring: 901 54 084
  • Hedmark/Region 5 ring: 954 52 101

Viktig informasjon til jegere:

Skyteprøve for storvilt avlagt i 2018 vil gjelde for påbegynt lisensfellingsperiode for ulv dvs. frem til 31. mai 2019 (Utøvelsesforskriften §18: "For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet.")

Jegere må betale jegeravgift for det nye jaktåret 2019/20 (1/4-19-31/3-20), og registrere seg som lisensjeger på nytt dersom en skal drive lisensfelling på ulv etter 31/3-19.

Jegere som har lisens for felling av ulv i jaktåret 2018/2019 må registrere seg som lisensjegere for nytt jaktår (2019/2020) dersom de skal delta i felling av ulv fra 1. april. Registreringen for nytt jaktår kan først gjøres fra 1. april 2019.