Mulig forurensning av drikkevann som følge av flom og nedbør

Illustrasjonsbilde/Kilde: Statsforvalteren i Innlandet

Vi gjør oppmerksom på at flom og mye nedbør gir økt fare for forurensninger i vannet. Derfor oppfordrer vi alle med private vannkilder til å være oppmerksomme på at drikkevannskvaliteten kan være forringet, og at den enkelte bør vurdere tiltak som henting av kommunalt vann, koking eller prøvetaking.

Publisert 11.08.2023

I tillegg til at vannmassene drar med seg diverse stoffer og gjenstander, fører vannet også til at både kommunale og private avløpssystemer går i overløp.  

Innbyggere med kommunal vannforsyning forholder seg til eventuelle meldinger fra egen kommune. Vi anbefaler ellers at både mennesker og dyr unngår bading og andre vannaktiviteter inntil videre.