Rydding av rundballer fortsetter i Biristrand, Mattilsynet har lagt ut veiledning om rundballer og fôr

Rydding av rundballer i Mjøsa etter ekstremværet "Hans" 12.-13. august 2023.
Foto: Stein Egil Granli (Statsforvalteren i Innlandet).

Vi har avsluttet ryddeaksjonen i Lillehammer. Arbeidet fortsetter på Biristrand til og med onsdag. Mange av rundballene er skadet og har ligget i flomvann forurenset med kloakk. Mattilsynet har lagt ut nærmere veiledning om både rundballer og grasarealer som har stått under vann.

Publisert 14.08.2023, Sist endra 16.08.2023

Innsamling av rundballer i Mjøsa fortsetter i Biristrand, der det fremdeles flyter nærmere 120 rundballer. Vi starter opp i samarbeid med Biri bondelag i dag. Kommunen har stilt et areal langs Mjøsa til disposisjon for mellomlagring av rundballer som blir hentet opp. Arbeidet vil pågå fra mandag til og med onsdag.


Aksjonen er nå avsluttet ved Lillehammer, og Vingrom rasteplass gjenåpnes for vanlig trafikk. Totalt sett har det blitt plukket opp nærmere 260 rundballer. Ca. 200 av disse ligger foreløpig på et egnet mellomlager. Dessverre er det få av de som er tatt opp i Mjøsa som er egnet til bruk som fôr, og Statsforvalteren er derfor i dialog med avfallsselskapene GLØR og Horisont Miljøpark om videre håndtering.


Samlet sett, med innsatsen som ble gjort i Losna i regi av bondelaget i helgen og den innsatsen vi nå skal gjøre i Gjøvik, får vi hentet opp rundt 680 rundballer fra Lågen og Mjøsa. Det vil fremdeles bli liggende et ukjent antall rundballer i verneområdene, der ryddearbeid nå ikke er gjennomførbart. Det gjelder blant annet i Lågendeltaet ved Lillehammer. Statsforvalteren vil følge opp disse områdene i samarbeid med Statens naturoppsyn.

Mattilsynet med veiledning om skadde rundballer

Et stort antall rundballer er tatt av flommen i Mjøsa og Losna, og mange er hentet opp. Rundballer er også tatt av flommen andre steder. Større grasarealer har stått under vann i flere områder. Flomvannet kan ofte være forurenset med kloakk. Mattsilsynet har derfor lagt ut nærmere råd på sine nettsider om videre håndtering av rundballer og utsatt høsting av grasarealer: Ekstremværet "Hans": Veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer