Tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2022 - 2025

Tiltaksplanen for skogsektoren i Innlandet  ble vedtatt i fylkeskommunens hovedutvalg for næring 9. mars.

Publisert 09.05.2022

Tiltaksplanen er delt i hovedområdene Bærekraft og produksjon i skogen, Verdiskaping og klimanytte og Kunnskapsløft for et bærekraftig skog- og trebruk.

Planen har videre i alt 39 konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av planperioden. Enkelte tiltak er allerede startet opp, men hovedarbeidet starter nå med en prioritering av  rekkefølge i tid og nærmere beskrivelse av gjennomføringen av de ulike tiltakene.

Hele dokumentet kan leses her: Tiltaksplan for skogsektoren 2022 -2025

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.