Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2023

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket i Innlandet. Søknadsfrist 20. november 2022.

Publisert 30.09.2022

Prosjekter/tiltak som bidrar til å realisere målene i Tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet 2022-2025 vil bli prioritert.
Tiltaksplanen har 3 hovedtema:

  • Bærekraft og produksjon i skogen
  • Verdiskaping og klimanytte
  • Kunnskapsløft for bærekraftig skog- og trebruk

Prosjektene skal være av regional betydning.

Søknaden skal inneholde:

  • Hvem som søker
  • Hovedmål, delmål og kort beskrivelse av oppgavene i prosjektet
  • Hvem som skal utføre arbeidet og aktuelle samarbeidspartnere
  • Framdriftsplan med sluttdato
  • Budsjett og kostnadsplan for de ulike delene i prosjektet
  • Finansieringsplan inklusive egeninnsats, timepriser og antall timer
  • Plan for rapportering

Søknad sendes innen 20.11.2022 til: sfinpost@statsforvalteren.no
eller til:
Statsforvalteren i Innlandet
Enhet for skog- og trebruk.
Postboks 987
2604 Lillehammer.
Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2023".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.