Bruk av skogfond til midlertidige bruer

Masking ute i skog
Foto: Tore Holaker.

Det er åpnet for at ekstra arbeidstimer med å bygge midlertidige bruer kan dekkes med skogfond.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.08.2015 av Administrator

Ei midlertidig bru er en enklere konstruksjon som benyttes i sammenheng med skogsdrifter for å unngå skader ved kryssing av bekker eller små elver.

Det er kun entreprenørens merkostnad til å legge på plass brua og fjerne den ute i terrenget som kan dekkes med skogfond. Eventuelle kostnader til tømmer, lemmer matter eller annet materiell dekkes ikke. For å kunne dekke kostnaden med skogfond er det en forutsetning at brua fjernes etter bruk, og at bekkebunn og banker ikke er skadet. Merkostnaden bør ikke overstige 5.000,- kroner per bru.