Skogbruksplan med miljøregistreringer

Skogbruksplanlegging involverer både offentlige og private aktører. Statsforvalteren har ansvaret for å koordinere pågående skogbruksplanprosesser der statstilskudd er aktuelt.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging. Mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer finner du hos Landbruksdirektoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 26.02.2019

Hedmarksskogen er miljøregistrert

Skogeiere må ha registrert miljøverdier for å kunne hogge i skogen. I Hedmark er nå «omløpet» av miljøregistreringer i skog tilnærmet fullført.


Publisert 26.02.2019

Hovedplan for skogbruksplan med miljøregistreringer 2022 - 2030

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet en ny hovedplan for skogbruksplanleggingen i de kommunene som dekker Hedmark. Når Hedmark og Oppland slås sammen fra 1.1.2020, vil det bli laget en felles hovedplan som dekker hele Innlandet.