Enhet for skog og trebruk styrker staben med å søke etter to nye medarbeidere

Vi styrker vår stab innen skog og tre og søker etter to nye medarbeidere

Publisert 16.05.2022

Seniorrådgiver innen grønn omstilling og klima.
Statsforvalteren i Innlandet skal være en pådriver, initiativtager og et kompetansesenter i arbeidet med grønn omstilling og klima. Som landets største skogfylke har vi ambisjoner om å synliggjøre og videreutvikle verdikjeden skog og tre som en viktig aktør i dette. Vi søker nå etter deg som brenner for skogbrukets klimabidrag, og som ønsker å jobbe for utvikling og økt bruk av klimavennlige byggematerialer og grønn energi i Innlandet..

Seniorrådgiver/rådgiver innen skogbehandling og beredskap knyttet til skogbruk.
Statsforvalteren skal gjennom sitt arbeid med forvaltning stimulere til oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til bærekraftig skogproduksjon og fremtidig verdiskaping. Vi har også et ansvar for å bidra til styrket samfunnssikkerhet gjennom forebygging og beredskap. Vi søker nå etter deg som har solid kompetanse innen skogbruk, og som ønsker å jobbe med å videreutvikle vårt arbeid innen disse områdene.

Begge utlysningene finner du her: Jobbnorge.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar