Drift med taubane og hest

Taubane

Tilskudd til drift med taubane, hest o.a. forvaltes av kommunen lokalt. Prioriteringer og tilskuddssatser utarbeides av kommunene i tiltaksstrategiene for nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Søknader om tilskudd til drift med taubane og hest skal behandles av kommunen. Det kreves forhåndsgodkjenning av kommunen før driften kan igangsettes. For utbetaling av tilskudd skal dokumentasjon og signert skjema oversendes til kommunen for godkjenning av resultatet. Hvis du har spørsmål om behandling av søknader ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor.

Søknadsskjema og skjema for utbetaling finner du under dokumenter til høyre.