Utvalgte kulturlandskap i søkelyset på Granavollen

En liten flokk mennesker som står på kirkegården foran de to søsterkirkene på Granavollen
Deltakerne fikk høre om historien til de to "søsterkirkene" som ruver over Granavollen. Foto: Stig Horsberg.

Nær 40 deltakere fra Innlandets sju utvalgte kulturlandskap i jordbruket fikk oppleve det historiske kulturlandskapet fra Granavollen til Røykenvika i strålende seinsommervær denne uka.

Publisert 07.09.2023

Det var deltakere fra Nordherad i Vågå, Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os, Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre, Koppangsøyene i Stor-Elvdal, Helgøya i Ringsaker og Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger som besøkte det utvalgte kulturlandskapet i Gran 4.-5. september 2023. Vertskapet hadde lagt opp et program fullt av rikt naturmangfold, bevarte gardstun og mange kulturminner og historiske kirkesteder. Det meste av programmet foregikk utendørs og ble ledet av lokale ressurspersoner, kunnskapsrike fagfolk og engasjerte grunneiere.

To røde stabbur i bakgrunnen, med eng og plen i forgrunnen.
Stabburene på Grinaker søndre sett fra tuftene etter den tidligere stavkirken som ble revet i 1860-åra. Foto: Kari Anne Oppen.

Granavollen, Tingelstadhøgda og Røykenvika har vært et utvalgt kulturlandskap siden 2020. Mange viktige tiltak for blant annet å bevare bygningsmiljøer og holde beitearealer i hevd har fått tilskudd. Pengene kommer fra den årlige potten på mellom 1 og 1,5 millioner kroner som kommunen får i øremerkede midler. Området er et svært gammelt og produktivt jordbruksområde og rikt på fornminner. Den kalkrike berggrunnen gir grunnlag for en spesielt artsrik, varmekjær flora og de helt spesielle kalksjøene som er nasjonalt viktige. Det varierte landskapet med mange beiter, kantsoner, åkerholmer, smådammer og andre elementer bidrar også til et rikt plante- og dyreliv. Blant annet har den sterkt trua vipa ett av sine viktigste hekkeområder i lavlandet i Innlandet her.

Totalt fikk Innlandet 7,8 millioner kroner i øremerkede midler til våre sju utvalgte kulturlandskap i 2023. Pengene genererer stor aktivitet og mye engasjement og stolthet blant bønder og andre som bor i områdene. Midlene kommer fra jordbruksavtalen og Miljødirektoratets budsjett og er et "spleiselag" mellom miljø og landbruk. På landsbasis er det nå 51 utvalgte kulturlandskap som du kan se en oversikt over på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.