Helgøya UKL

Midt i solblanke Mjøsa ligger Helgøya, Norges største innlandsøy. Rike kambrosiluriske bergarter har gitt opphav til aktiv jordbruksdrift på hele øya. 

Jordbruksdrift
Helgøya er ei typisk lavlandsbygd med et moderne jordbruk. Det dyrkes korn på en stor andel av arealet, men det er allikevel variasjonen av produksjoner som gir øya særpreg. Her er småfe, storfe og fjørfe, korn- og grasproduksjon. Det er også gode forhold for å dyrke grønnsaker, frukt og bær, samt for honningproduksjon på Helgøya.

Natur- og kulturverdier, historie og særpreg
Området har vært brukt kontinuerlig gjennom lang tid. Det er registrerte steinalderbosettinger på øya, de eldste gardene ble ryddet i eldre jernalder, og vi finner kulturspor fra ulike epoker fram til i dag. Helgøya er et område som representerer storgårdsmiljøet på Østlandet. Mange husmannsplasser og arbeiderboliger, som historisk er knyttet til gårdene, viser også en del av denne historien. Området er kalkrikt, og vi finner gamle kulturmarker som er i bruk i dag og beite- og slåttemark som fremdeles bærer preg av tidligere tiders bruk. Samtidig setter nye driftsmåter i landbruket også sitt preg på landskapet.

Opplevelser i landskapet
Helgøya er et populært reisemål for mange. Mye er allerede gjort for å tilrettelegge for opplevelser, rekreasjon og friluftsliv. Midt i Mjøsa BA er en sammenslutning av ulike tilbydere av produkter og landbruksbasert reiseliv på Nes og Helgøya. De tilbyr produkter, kultur og opplevelser, og de bidrar til å synliggjøre at området er ei attraktiv bygd for tilreisende, næringsdrivende og de som bor i området. Det arrangeres guidede turer i regi av Turistforeningen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.04.2020

Utlysing av tilskudd til det utvalgte kulturlandskapet Helgøya

Landbrukskontoret for Ringsaker har sendt ut informasjonsskriv til grunneierne på Helgøya om årets søknadsomgang for utvalgte kulturlandskap. Søknadsfristen er 25. mai.


Publisert 25.10.2019

Skjøtsel av åkerkanter

Kantsonene i kulturlandskapet har mange funksjoner. Bli med på fagdag på Helgøya 8. november der vi ser på ulike åkerkanter og skjøtsel av disse.