Finnskogen UKL

Grenseområdet i nordre Värmland og østre Hedmark kalles for Finnskogen etter finske innvandrere. Skogfinnene bosatte seg på små torp her på 1500- og 1600-tallet og drev svedjebruk ved å dyrke rug på brent granskogsmark. Senere tok ordinær jordbruksdrift med slått, husdyrbeite og åkerbruk, kombinert med skogsarbeid, over som levebrød. De mest artsrike naturtypene finnes ved torpene, som ligger spredt i skogslandskapet. Finnskogen har en rik immateriell kulturarv i skogfinsk språk, person- og stedsnavn, folketro og tradisjoner knyttet til drift og håndverk. Det utvalgte kulturlandskapet på Finnskogen omfatter områdene Gravberget, Possåsen, Furuberget, Hytjanstorpet, Jammerdal og Abborhøgda. Jorda drives nå av noen få gardbrukere, men mange er grunneiere her. Abborhøgda er fredet og eies idag av Fortidsminneforeningen.

Det er landbrukskontoret for Våler og Åsnes som forvalter tilskuddsordningen for det utvalgte kulturlandskapet på vegne av de fire kommunene som er berørt (Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.09.2019

Åpen dag på Abborhøgda

Det blir mange aktiviteter for store og små under arrangementet på Abborhøgda lørdag 5. oktober. Kom på besøk til dette skogfinnetorpet, ett av de seks kjerneområdene innenfor Utvalgt kulturlandskap på Finnskogen.


Publisert 20.06.2019

Vandring blant Finnskogens perler

Fylkesmannen har i samarbeid med arbeidsgruppa for Utvalgt kulturlandskap Finnskogen hatt markvandringer i Gravberget i Våler og Jammerdal i Kongsvinger.