Tillater ikke deling av stor eiendom i Elverum

Statsforvalteren har avslått klagen fra eieren av Schulstad Gård i Hernes.

Publisert 30.01.2023

Eieren av Schulstad Gård søkte Elverum kommune om tillatelse til å fradele ca. 24 000 dekar av skogen på eiendommen. Avtaler om salg av de ulike teigene var inngått med seks eiere av tilgrensende eller nærliggende skog. Kommunen vurderte at delingen ikke var i tråd med jordloven § 12 og at en av de største og best arronderte skogeiendommene i kommunen ikke bør deles opp på denne måten. Statsforvalteren har i klagebehandlingen kommet til samme resultat som kommunen. Klagen fra hjemmelshaver er derfor ikke tatt til følge.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.