Kommuner kan nå søke tilskudd til å utarbeide jordvernstrategi

Foto: Kari Steberg

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.

Publisert 25.04.2024

Tilskuddsordningen er en del av den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021. Tilskudd kan gis til kommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi. Tilskuddspotten har økt årlig siden oppstart i 2022. I år ligger der 1,87 millioner kroner.

 

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. 

 

Vi oppfordrer kommunene til å søke!